Zgoda KNF na objęcie przez Małgorzatę Zaleską stanowiska prezesa GPW

2016-02-09

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. udzieliła zgody na zmianę w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, polegającą na powołaniu Małgorzaty Zaleskiej na stanowisko Prezesa Zarządu

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

2016-02-09

Giełda przedstawia uczestnikom rynku podręcznik dotyczący Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 autorstwa Andrzeja S. Nartowskiego, wybitnego autorytetu w zakresie zagadnień związanych z corporate governance

Konferencja naukowa SGH

2016-02-03

19 lutego 2016 - zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw. Tworzenie wartości polskich przedsiębiorstw przez inwestycje zagraniczne.”

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW

2016-02-01

Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – styczeń 2016 r.

APATOR (Uchwała Nr 121/2016)

2016-02-09

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki APATOR S.A.

ING BANK N.V. (Uchwała Nr 120/2016)

2016-02-09

w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez ING BANK N.V.

ENEFI (Uchwała Nr 119/2016)

2016-02-09

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 36/2016 Zarządu Giełdy z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. z siedzibą w Budapeszcie

GPW (Komunikat)

2016-02-09

TRIGON DOM MAKLERSKI - będzie pełnić zadania animatora emitenta dla akcji oraz obligacji serii A i B (GPW0117) wyemitowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Kalendarium debiutów

Rejestr zdarzeń rynkowych

 

Indeksy

Rynki GPW


Szkolenie - ABC inwestowania na Giełdzie


23.02.16 - Warszawa (Sala Notowań GPW)

SZKOŁA GIEŁDOWA


20-21.02.16 - Toruń
15-17.04.16 - Wrocław

Inne rynki GPW

  • newconnect_n.gif
  • catalyst_n.gif
 
  • Dołącz do nas
  • Śledź nas
  • Zamów Newsletter
  • RSS
  • Wersja mobilna
  • Google Play
  • Apple Store
  • GPW Media