ETF-y

 Pobierz wyniki (XLS)

ETF

ETF (ang. Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, tak jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi. Charakteryzuje się on możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. Tytuł uczestnictwa w funduszu ETF na WIG20 jest papierem wartościowym.

 
Pokaż więcej

Dane z bieżącej sesji na Głównym Rynku

Index Kurs Zmiana
WIG20 2 359,87 0,28%
mWIG40 4 865,55 0,01%
sWIG80 15 366,05 0,05%
WIG 62 053,31 0,17%

Akcje


Wolumen 383 400
Obrót (PLN) 693 122 509
Liczba transakcji 76 893

Instrumenty Pochodne


Wolumen 58 085
Obrót (PLN)) 3 763 893
Liczba transakcji 408

Stan rynku


  • +146 (30%)
  • 154 (32%)
  • -188 (38%)