Komunikaty i uchwały GPW

 • Uchwały Zarządu GPW | 18-08-2017

  PKO GLOBALNEGO DOCHODU - FIZ (Uchwała Nr 964/2017)

  w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii F wyemitowanych przez PKO GLOBALNEGO DOCHODU - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

 • Uchwały Zarządu GPW | 18-08-2017

  Raiffeisen Centrobank AG (Uchwała Nr 963/2017)

  w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG

 • Uchwały Zarządu GPW | 17-08-2017

  ELKOP (Uchwała Nr 955/2017)

  w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki ELKOP S.A.

 • Uchwały Zarządu GPW | 16-08-2017

  Raiffeisen Centrobank AG (Uchwała Nr 951/2017)

  w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG

 • Uchwały Zarządu GPW | 16-08-2017

  PLAY COMMUNICATIONS (Uchwała Nr 948/2017)

  w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki PLAY COMMUNICATIONS S.A. z siedzibą w Luksemburgu

 • Komunikaty | 14-08-2017

  REDAN (Komunikat)

  Z dniem 14 sierpnia 2017 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka REDAN S.A.

 • Uchwały Zarządu GPW | 11-08-2017

  MFO (Uchwała Nr 943/2017)

  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki MFO S.A.

 • Uchwały Zarządu GPW | 11-08-2017

  UNICREDIT BANK AG (Uchwała Nr 942/2017)

  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

 • Uchwały Zarządu GPW | 11-08-2017

  UNICREDIT BANK AG (Uchwała Nr 941/2017)

  w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

 • Uchwały Zarządu GPW | 10-08-2017

  UNICREDIT BANK AG (Uchwała Nr 936/2017)

  w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

Indeksy o najwyższych obrotach

WIG

0,17% 689 885 017,90
18-08-2017

RESPECT

0,30% 444 319 928,32
18-08-2017

WIGdiv

0,19% 318 308 596,28
18-08-2017

mWIG40

0,01% 63 852 581,89
18-08-2017