Lista Alertów

Dane opóźnione o 15 minut

Op. na pap.NazwaSkrótWalutaCzas ost. trans.Kurs odn.TKOKurs otw.Kurs ost. trans. / zamk.Zm.do k.odn.
(%)
Wol. ost. tr.Liczba transakcjiWol. obr. - skumul.Wart. obr. - skumul.
(tys.)
06MAGNA06NPLN15:00:000,28 - 0,290,280,001670,00
AMPLI /ZAPLPLN - 0,22 - - 0,22 - - - - -
BACD /1BACPLN15:21:400,030,040,030,030,002 455712 0810,36
BUDOPOL /Z /6BDLPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
CALATRAVACTCPLN15:00:000,26 - 0,250,260,00950715 3743,94
CASHFLOW /ZCFLPLN - 0,13 - - 0,13 - - - - -
CCENERGY /ZCCEPLN - 0,06 - - 0,06 - - - - -
ELKOPEKPPLN15:00:000,17 - 0,170,185,881 00016166 55329,02
FMGFMGPLN11:00:000,28 - 0,280,280,008180,00
HAWE /Z /2HWEPLN - 0,300,06 - 0,30 - - - - -
IDEON /ZIDEPLN - 0,01 - - 0,01 - - - - -
IFSAIFRPLN15:00:000,33 - 0,360,343,033 970717 5206,11
KERDOS /1,/9KRSPLN15:00:000,050,050,050,050,002 59869 0000,45
MNIMNIPLN15:16:360,050,060,060,050,0020725375 24418,77
NEWWORLDR /ZNWRPLN - 0,020,01 - 0,02 - - - - -
REGNON /9REGPLN15:00:000,31 - 0,310,310,00101100,00
REINHOLDRHDPLN - 0,380,42 - 0,38 - - - - -
SADOVAYA /ZSGRPLN - 0,300,16 - 0,30 - - - - -
STARHEDGESHGPLN15:01:500,570,570,570,570,0010 000636 98021,08
WILBOWLBPLN15:00:000,27 - 0,270,270,0071147620,21
ZASTALZSTPLN15:00:000,250,270,270,278,00101100,00
ZREMB /7ZREPLN15:00:000,47 - 0,470,470,00401400,02

Objaśnienia przypisów występujących w tabeli

 

PWP - spółki zakwalifikowane do Programu Wspierania Płynności

SNP - spółki zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

Z - zawieszenie obrotu

bd - bez dywidendy

bzd - bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy

bp - bez prawa poboru

pw - po wymianie

bs - po podziale spółki

/1 - emitent złożył wniosek o ogłoszenie swojej upadłości

/2 - sąd ogłosił upadłość emitenta

/3 - uprawomocniło się postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta

/4 - sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania
 
/5 - uprawomocniło się postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania

/6 - nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta

/7 - sąd wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

/8 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania układowego

/9 - sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

/10 - sąd wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu

/11 - emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

/12 - emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

/13 - wobec emitenta zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne zgodnie z przepisami prawa właściwego